Ιούλιοι ή Ιούλιο γένος

Ιούλιοι ή Ιούλιο γένος
Αρχαία ρωμαϊκή οικογένεια πατρικίων, που παρουσιάζεται στην ιστορία της Ρώμης από τα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας. O πρώτος γνωστός Ιούλιος της οικογένειας αυτής ήταν ο Γάιος Ιούλιος Ίουλος, ύπατος το 489 π.Χ., o οποίος αναφέρεται στους Καταλόγους της Υπάτης. Ωστόσο, το γένος καυχιόταν ότι καταγόταν από μία από τις αρχαιότερες οικογένειες της πόλης Άλβα Λόγγα, ύστερα από την καταστροφή της οποίας μεταφέρθηκαν στη Ρώμη από τον βασιλιά Τούλλιο Οστίλιο. Αργότερα, όταν η οικογένεια απέκτησε φήμη και δόξα, αναζήτησε παλαιότερη και πιο ένδοξη καταγωγή και ισχυρίστηκε πως προερχόταν από τον Ίουλο, γιο του Αινεία και επομένως της Αφροδίτης. Η καταγωγή αυτή υποστηρίχθηκε κυρίως από τον Καίσαρα, που ήταν το ενδοξότερο μέλος της οικογένειας. Με τον Καίσαρα έσβησε ουσιαστικά η κατευθείαν γενεαλογική γραμμή του Ιουλίου γένους, γιατί ο Αύγουστος, που συνέχισε το όνομα, αν και ανιψιός μίας αδελφής του Καίσαρα, εντάχθηκε στην οικογένεια μόνο γιατί τον υιοθέτησε ο ένδοξος στρατηγός. Με τους Ι. συνδέθηκε αργότερα, κατά τον 1o αι. μ.Χ., το γένος των Κλαυδίων, δημιουργώντας, με την υιοθεσία του Τιβέριου Κλαύδιου Νέρωνα από τον Αύγουστο, τη νέα οικογένεια των Ι.-Κλαυδίων, στην οποία ανήκαν οι αυτοκράτορες Τιβέριος, Καλιγούλας, Κλαύδιος και Νέρων. Όλοι οι άλλοι Ι. που συναντώνται στην αυτοκρατορική εποχή ήταν τις περισσότερες φορές απόγονοι απελεύθερων, που ήταν ιδιοκτησία (πριν απελευθερωθούν από δούλοι) της οικογένειας των Ιουλίων, ή επαρχιώτες, στους οποίους έδωσε ο Καίσαρας ή ο Αύγουστος δικαιώματα Ρωμαίων πολιτών και επομένως το δικαίωμα να πάρουν το όνομα. Διάσημες έγιναν επίσης πολλές από τις γυναίκες του Ιουλίου γένους. Η γνωστότερη από όλες ήταν η κόρη του Αυγούστου, που παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τον στρατηγό Αγρίππα και σε τρίτο τον Τιβέριο, ο οποίος αναγκάστηκε να τη χωρίσει εξαιτίας της ανήθικης ζωής της. Ιούλιο γένος: ο Μάρκελλος, η Λιβία και ο Αύγουστος, σε ρωμαϊκό ανάγλυφο (Μουσείο Ραβένα, Ιταλία).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”